មើល​រូបភាព​ក្រុមនិស្សិត​ជប៉ុន និង​ក្រុម​និស្សិត​ចិន​នៅ​ព្រលានយន្តហោះ អាច​ដឹង​បាន​ពី​គម្លាត​នៃ​ការអប់រំ​រវាង​ប្រទេស​ទាំង ២ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN