កីឡាការិនី​ពិការ​ជប៉ុន​ម្នាក់នេះ កំពុង​បំផុសគំនិត​មនុស្ស​ជាច្រើន តាមរយៈ​ការ​កូតវីយូឡុង​ជាមួយ​ដៃ​សិប្ប​និមិត្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ (​វីដេអូ​) – CEN