សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​មក​ដល់​វៀតណាម​និង​កំពុង​ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ – CEN