នារី​វ័យក្មេង​ម្នាក់ ធ្លាក់​ពីលើ​អគារ​សណ្ឋាគារ The Litz ស្លាប់ – CEN