កូនស្រី​សំណព្វ​របស់​មហាសេដ្ឋី​ឥណ្ឌា​ជួល​អ្នក​ម​ប្រើ​«​មួយ​ឡូ​» សម្រាប់​បម្រើ​ជីវ​ភាពជា​និស្សិត​របស់ខ្លួន​ – CEN