​លោក​សួន សេរី​រដ្ឋា​៖ សម រង្ស៊ី និង កឹម សុខា ត្រូវ​ហ៊ាន​ទទួលស្គាល់​ការពិត​ថា ការពិត​ពួកខ្លួន មិន​អាច​ក្លាយជា នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដឹកនាំ​ប្រទេស​ខ្មែរ បន្ទាប់ពី​លោក ហ៊ុន សែន ចូលនិវត្តន៍​ – CEN