ឡូយ​ណាស់​! ថ្វី​ជើង​របស់​ក្រុម​កីឡាករ​សីដក់​តាម​ភូមិ​ទាំងនេះ ពិតជា​សាហាវ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន (​វីដេអូ​) – CEN