ហួសចិត្ត​! ឈ្លោះ​គ្នា​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ធ្វើ​អី​ពុំ​កើត បុរស​ជា​ប្តី​ផ្ទុះ​កំហឹង ចាប់​សត្វ​ឆ្កែ និង​ឆ្មា​ចិញ្ចឹម​របស់ខ្លួន​បោះ​ចេញពី​អគារ​ជាន់​ទី​២១ (​វីដេអូ​) – CEN