ទម្លាប់ ២​យ៉ាងនេះ​នៅ​ពេល​ព្រឹក ធ្វើឲ្យ​ថ្លើម​អ្នក​គ្មាន​ជាតិពុល​នោះទេ​ – CEN