ស្រី​ស្រស់​ជិះសេះ​ចរយាត្រា​ក្នុង​ទីក្រុង​ទាំង​កណ្តាល​យប់ បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ដល់​ប៉ូលីស​ចុះ​ឃាត់ខ្លួន សួរនាំ​មូលហេតុ​… (​វីដេអូ​) – CEN