​លោកជំទាវកិតិសង្គបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ទី​៦​ បន្ត​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​វិស័យ​៤ ​គឺ​ ទឹក ភ្លើង ផ្លូវ និង​មនុស្ស ដែល​ជា​វិស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ – CEN