​ក្រសួង​អប់រំ សុំទោស​ចំពោះ​បេក្ខជន មាតាបិតា អាណាព្យាបាល​សិស្ស ចំពោះ​កំហុស​របស់​ខ្លួន​ – CEN