​កម្ពុជា ប្រារព្ធ​ទិវា​សំអាត​ពិភពលោក ថ្ងៃ ១៥ កញ្ញា​ – CEN