អាមេរិក​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​របស់​ថៃ​ – CEN