អាហារ​ទាំងនេះ​ក៏​អាច ជួយ​កាត់បន្ថយ​សម្ពាធ​ឈាម​បាន​ដែរ​ – CEN