ច្បាប់​ពេស្យាចារ​នៅ​អាមេរិក​៖ អ្នកទិញ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ពិន័យ​លើស​អ្នកលក់​ពី​៣​ដល់​១០​ដង​ឯណោះ​ – CEN