វិធី​សម្អាត​ថ្លើម​យ៉ាង​ប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយនឹង​ទំពាំងបាយជូរ​ក្រៀម​ – CEN