កែ​ទម្រង់​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​៥​ឆ្នាំ​ ៖ មក​ពី​មន្ត្រី​ថ្នាក់ក្រោម លែង​បាន​ផលប្រយោជន៍ គេ​លេង​មួយ​ក្បាច់ ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​បះជើង​ – CEN