បង្កើត​បាន​កូន ៣​នាក់ ដោយ​វះកាត់ តែ​២​នាក់ កើត​មក​ទាំង​ដំណេក​ក្នុង​ថង់ទឹកភ្លោះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN