ប៉ូលីសអូស្រ្តាលីចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលរៀបចំគំរោងវាយប្រហារភេវរកម្ម ក្នុងការអបអរចូលឆ្នាំថ្មី – CEN