អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ប្រាប់ ៖ សាច់ដូង​ល្អ​សម្រាប់​ស្បែក និង​សក់ តែ​វាពិត​ជា “​អាហារ​ពុល​” ពុំគប្បី​បរិភោគ​ច្រើន​ទេ​ – CEN