មនុស្ស​ម្នាក់​ស្លាប់ និង​បួន​នាក់​ផ្សេងទៀត​បាន​រងរបួស ដោយសារ​រលំ​បាក់​អគារ​ជំនាន់​បារាំង​នៅ​តំបន់​ផ​ប់​ស្ទ្រី​ត ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ – CEN