​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​កញ្ញា កើតឡើង ៨​លើក ស្លាប់​៤​នាក់​ – CEN