មជ្ឈដ្ឋាន​រង់ចាំ​មើល​ចំណាត់ការ​របស់ គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នេរ​កម្ពុជា លើ​ក្រុមហ៊ុន​យាយ​ភូ ចាក់ដី​លុប​ឆ្នេរ​ព្រែកត្រែង​ – CEN