ប្តី​ប្រពន្ធ ២​នាក់ ប្រទះ​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ព្រោះតែ “​រវល់​ឡើងឋានសួគ៌​” ខណៈពេល​កំពុង​បើកប​រ​រថយន្ត​ – CEN