ត្រាក់ទ័រ​ដឹក​ពោត​សំពីងសំពោង​មើលផ្លូវ​មិនឃើញ បុក​សិស្សសាលា​ម្នាក់ ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN