​កីឡាករ​-​កីឡាការិនី​រាំ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​មេដាយមាស​កម្រិត​អាស៊ី​ – CEN