ករណី​ជិះ​ម៉ូតូ​ធំ​បុក​គោ​យ៉ាង​សាហាវ ប្រពន្ធ​រួចខ្លួន រីឯ​ប្តី​ត្រូវរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ ពេទ្យ​បញ្ជាក់ថា​ឈាម​ហូរ​ចូល​ខួរក្បាល – CEN