កុំ​ថា​ឪពុកម្តាយ សូម្បី​ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត ក៏​ញាក់សាច់​នឹង​ទារក​លើក​មក​មាន​ភ្នែក​តែ​១ ចំ​កណ្តាល​…​ថ្ងាស​! – CEN