ថៃ​៖​សមាជិក​៣​រូប​នៃ​គណបក្សប្រឆាំង​ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ – CEN