អាមេរិក​ប្រកាស​ដំឡើង​ពន្ធ​បន្ថែម​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​របស់​ចិន តម្លៃ​២០០.០០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN