លីកាដូ​៖ នគរបាល​បាន​ហាមឃាត់ ដោយ​មិន​ឲ្យ​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល អំពី​ការ​ចិញ្ចឹម​មាន់ នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN