អេ​ស្ប៉ា​ញ​៖​ផ្ទុះ​បរិក្ខារ​ចល័ត​លើ​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី​នៅ Madrid – CEN