មេដឹកនាំ​កូរ៉េ​ទាំងពីរ​សន្យា​រួមគ្នា​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​សន្តិភាព​ – CEN