គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់ ៦​នាក់ របួស​២​នាក់​ – CEN