សេង សូ​ណា​បង្ហាញ​សម្រស់​ដើមទ្រូង​សិច​ស៊ី​ជ្រុល​ពេក ត្រូវ​ផ្អាក​មិន​ឲ្យ​សម្តែង​មិន​ឲ្យ​ឡើង​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍​ – CEN