កម្មករ​យក​ផ្លូវ​ធ្វើជា​ចំណាប់ខ្មាំង ដើម្បី​តវ៉ា មិនមែន​ជា​រឿង​ល្អ​ទេ​ – CEN