បើ​ចង់​ឲ្យ​ស្នាម​មុន​ខ្លាំងៗ​បាត់​ទៅ​វិញ​លឿន ចូរ​អនុវត្ត​វី​ធី​ងាយៗ​ទាំងនេះ​ – CEN