ចិន​ឆ្លើយតប​ដោយ​តម្លើង​អត្រា​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​ពី​អាមេរិក​មាន​តម្លៃ ៦០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN