គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៣​នាក់ របួស​១២​នាក់​ – CEN