សមាជិក​រដ្ឋសភា​ថ្មី​ចំនួន​៣៨​រូប ទើប​ទទួល​សុពលភាព ចូល​សច្ចាប្រណិធាន ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង​ – CEN