គ​.​ជ​.​ប​. ប្រគល់​កៅអី​ទំនេរ​ចំនួន​១១ ក្នុង​រដ្ឋសភា ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា កើនឡើង​ដល់ ៧៩​អាសនៈ – CEN