​លោកយាយ​ម្នាក់ សងសឹក​ជាមួយនឹង​ក្រពើ​មួយ​ក្បាល​បាន​សម្រេច បន្ទាប់​ពី​រក​មុខ​វា​អស់​​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ (វីដេអូ) – CEN