មាន​សញ្ញា​បន្ថែម​ធ្វើឲ្យ​គេ​សង្ស័យថា យន្តហោះ​ស៊ើបការណ៍ IL-20 ត្រូវ​បាញ់​ធ្លាក់​ដោយ​សារ S-300 V4 របស់​រុស្ស៊ី​តែម្តង​ដែល​ច្រឡំ​បាញ់​…​ទម្លាក់​ – CEN