ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េខាងត្បូង​រក្សា​សារ​សម្ងាត់​មួយ​របស់​កូរ៉េខាងជើង​បញ្ជូនទៅឱ្យ​អាមេរិក​ – CEN