កូរ៉េខាងជើង​បាញ់​បង្ហោះ​កាំជ្រួច​អន្តរទ្វីប​មាន​រយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​បំផុត​តាំង​ពីមុនមក​ – CEN