ប្រធានាធិបតី​ម៉ិចស៊ីកូ លក់​យន្តហោះ​ពិសេស សុខចិត្ត​ជិះ​យន្តហោះ​ធម្មតា ព្រោះតែ​… ប្រទេសជាតិ​ក្រីក្រ​ពេក​! – CEN