អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ក្លឹប​កម្សាន្ត​របស់​ជនជាតិ​ចិន​នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN