ជីតា​និង​ជីដូន ត្រូវ​រថយន្តបុក​រួច​កិន​ដាច់​ខ្លួន​ជា​ពីរ​កំណាត់ ឯ​ចៅ​រងរបួស​ស្រាល​ – CEN