បិទទ្វារ​មូលដ្ឋាន​នុយក្លេអ៊ែរ គឺជា​ជំហាន​ដំបូង​ក្នុង​ការរំសាយ​នុយ​ក្លែ​អ៊ែរ​ – CEN